Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/20) wraz z załącznikiem pn. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.