Interpretacja MIiR dotyczące osoby ubogiej pracującej

Załączniki Pismo dot. definicji osoby ubogiej pracującej.pdf

Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy

Załączniki Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy

Angażowanie nauczycieli w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020 publikuje materiał opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczący sposobów angażowania nauczycieli w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawcy i...

Pismo MR znak: DZF-IV.7620.63.2017.DS z 24.05.2017 dot. organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów EFS

Załączniki Pismo MR dot. organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów EFS

Informacja dotycząca treści tablic informacyjnych/pamiątkowych

Uprzejmie informujemy, że w kwestii treści tablicy przygotowywanej w ramach projektu realizowanego w partnerstwie, IK UP w zakresie informacji i promocji przyjmuje poniższą zasadę. W opinii IK UP, gdy jest to uzasadnione treścią projektu oraz beneficjent uważa za niezbędne umieszczenie na tablicach...

Wyświetlanie 1 - 10 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10