Informacja dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn.: Sukces w zasięgu ręki! nr RPOP.07.02.00-16-0051/16 realizowanego przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż w związku z pozostawaniem przez Beneficjenta - EUROSOLUTIONS Jan Dymek, w wielomiesięcznej zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu,...

Zestawienie wniosków złożonych w ramach IV naboru dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W dniach 26 sierpnia – 2 września 2019 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Aktualna wersja została zatwierdzona...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach II naboru wniosków do Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020

2 września 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1315/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 524/2019 z dnia 19.03.2019 r. zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w ramach procedury odwoławczej w trybie...

Szkolenie dla beneficjentów pn. „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”

Urząd Marszałkowski Województwa Oposlkiego zaprasza beneficjentów na szkolenie pn. „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami"   Termin szkolenia: 27 września 2019 r. (piątek), godz. 9:00 – 15:00 ...

FAQ - Pytania i odpowiedzi w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego nabór IV

Załączniki FAQ - Pytania i odpowiedzi w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego nabór IV.docx

Prezentacja ze spotkania z potencjalnymi Wnioskodawcami w ramach działani 7.6 RPO WO 2014-2020, nabór IV

Załączniki Prezentacja ze spotkania z potencjalnymi Wnioskodawcami w ramach działani 7.6 RPO WO 2014-2020 nabór IV.pptx

Wyświetlanie 1 - 10 z 487 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10