Struktura WUP w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Maciej Kalski – Dyrektor

Milena Piechnik – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 77 44 16 701, fax 77 44 16 702


Sekretariat

Katarzyna Korbel-Kurc – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 701, pokój nr 20
k.korbel@wup.opole.pl


Kancelaria


Aneta Kępczyńska– Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 753, fax 702, pokój nr 10
a.kepczynska@wup.opole.pl

Ewa Falak-Budzowska – Kancelista
tel. 77 44 16 753, fax 702, pokój nr 10
e.falak@wup.opole.pl


Wydział Wdrażania PO WER i RPO (ZP)


Ewa Świtała – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 670, pokój nr 44
e.switala@wup.opole.pl

Waldemar Sośniak – Z-ca Kierownika Wydziału
tel. 77 44 16 670, pokój nr 44
w.sosniak@wup.opole.pl 

Anna Kowalczyk – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
a.kowalczyk@wup.opole.pl

Marek Kaczorowski – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
m.kaczorowski@wup.opole.pl

Barbara Wykrota -Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 462, pokój nr 41
b.wykrota@wup.opole.pl

Małgorzata Święcicka - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
m.swiecicka@wup.opole.pl

Dagny Kornafel – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 492, pokój nr 43
d.kornafel@wup.opole.pl

Dorota Czernysz– Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 462, pokój nr 41
d.czernysz@wup.opole.pl

Bożena Rudna – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 17 462, pokój nr 41
b.rudna@wup.opole.pl

Robert Taramina – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 17 462, pokój nr 41
r.taramina@wup.opole.pl

Agnieszka Hrycak – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 462, pokój nr 41
a.hrycak@wup.opole.pl


Wydział Wyboru i Realizacji Projektów RPO (ZR)


Sławomir Kliś – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 17 002, pokój nr 1
s.klis@wup.opole.pl

Anna Rawska – Zastępca Kierownika Wydziału
tel. 77 44 17 002, pokój nr 1
a.rawska@wup.opole.pl

Zespół Wyboru Projektów

Agnieszka Kiślak – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 474, pokój nr 2
a.kislak@wup.opole.pl

Ilona Krupa – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 937, pokój nr 16
i.krupa@wup.opole.pl

Ewa Tarlińska - Wójcik – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 937, pokój nr 16
e.tarlinska@wup.opole.pl

Aneta Nowobilska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 455, 827 pokój nr 15
a.nowobilska@wup.opole.pl

Justyna Marszałek – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 937, pokój nr 16
j.marszalek@wup.opole.pl


Justyna Zataj – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 937, pokój nr 16
j.zataj@wup.opole.pl

Katarzyna Godlewska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 455, 827, pokój nr 15
k.godlewska@wup.opole.pl

Katarzyna Trusz –  Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 455, 827, pokój nr 15
k.trusz@wup.opole.pl

Katarzyna Bajer – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 937, pokój nr 16
k.bajer@wup.opole.pl

Zespół Realizacji Projektów

Edyta Wesoła – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 474, pokój nr 2
e.wesola@wup.opole.pl

Joanna Nowara – Zastępca Kierownika Zespołu
tel . 77 44 17 474, pokój nr 2
j.nowara@wup.opole.pl

Maciej Koczwański – Podinspektor
tel. 77 44 16 738, 739, pokój nr 18
m.koczwanski@wup.opole.pl

Anna Mazoruk Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 738, 739, pokój nr 18
a.mazoruk@wup.opole.pl

Anita Wawrów Inspektor
tel. 77 44 16 738, 739, pokój nr 18
a.wawrow@wup.opole.pl

Joanna Okos – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 452, 752, pokój nr 19
j.okos@wup.opole.pl

Joanna Leżoch  – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 452, 752, pokój nr 19
j.lezoch@wup.opole.pl

Anna Firlej  – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 452, 752, pokój nr 19
a.firlej@wup.opole.pl

Katarzyna Lewczak - Specjalista ds Programów
tel. 77 44 17 454, pokój nr 22
k.lewczak@wup.opole.pl

Małgorzata Chłap –  Podinspektor
tel. 77 44 16 452, 752,  pokój nr 19
m.chlap@wup.opole.pl

Małgorzata Harańczyk– Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 409, pokój nr 37
m.haranczyk@wup.opole.pl

Agnieszka Hoffman – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 401, 069, pokój nr 6
a.hoffman@wup.opole.pl

Karolina Hemon – Specjalista ds. Programów
tel .77 44 17 454, pokój nr 22
k.hemon@wup.opole.pl

Jadwiga Kocoń – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 454, pokój nr 22
j.kocon@wup.opole.pl

Natalia Jankowska - Krynicka – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 738, 739, pokój nr 18
n.jankowska@wup.opole.pl

Ewelina Jazienicka – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 401,069, pokój nr 6
e.jazienicka@wup.opole.pl

Agnieszka Piotrowska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 409, pokój nr 37
a.piotrowska@wup.opole.pl

Karolina Kozak – Podinspektor
tel. 77 44 17 401, 069 pokój nr 6
k.kozak@wup.opole.pl


Wydział Monitorowania i Rozliczeń (ZM)

Marta Ramczykowska – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 675, pokój nr 27
monitoring@wup.opole.pl
 
Zespół Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej
 
Waldemar Gądzik  – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 3
w.gadzik@wup.opole.pl
 
Justyna Pańków – Zastępca Kierownika Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 3
j.pankow@wup.opole.pl

Grzegorz Syska –Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 935, pokój nr 23
g.syska@wup.opole.pl

Małgorzata Matyssek – Podinspektor
tel. 77 44 16 935, pokój nr 23
m.matyssek@wup.opole.pl

Anna Bąk - Jakubik – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 545, 787 pokój nr 42
a.jakubik@wup.opole.pl

Iwona Cybruch – Inspektor
tel. 77 44 16 936, pokój nr 26
i.cybruch@wup.opole.pl
 
Anna Pyka-Żołnowska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 545, 787, pokój nr 42
a.zolnowska@wup.opole.pl
 
Katarzyna Wójcik – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 545, 787, pokój nr 42
katarzyna.wojcik@wup.opole.pl

Dawid Skupiński – Podinspektor
tel. 77 44 16 936, pokój nr 26
d.skupinski@wup.opole.pl

Iwona Włodarczyk – Podinspektor
tel. 77 44 16 789, pokój nr 25
i.wlodarczyk@wup.opole.pl
 
Magdalena Litwinowicz – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 782, 936 pokój nr 26
m.litwinowicz@wup.opole.pl
 
Joanna Duda-Kot - Inspektor
tel. 77 44 16 782, pokój nr 26
j.duda@wup.opole.pl
 
Anna Wilczek - Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 782, 936 pokój nr 26
a.drewienkowska@wup.opole.pl

Klaudia Baran –  Inspektor
tel. 77 44 16 782, 936 pokój nr 26
k.baran@wup.opole.pl

Zespół ds. Edukacji
 

Violetta Kizielewicz – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 3
v.uludowska@wup.opole.pl

Bożena Wajda – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, 719 pokój nr 25
b.wajda@wup.opole.pl

Piotr Bartoszek – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514 pokój nr 40
p.bartoszek@wup.opole.pl

Justyna Krzemińska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514 pokój nr 40
j.krzeminska@wup.opole.pl

Barbara Waga - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514 pokój nr 40
b.waga@wup.opole.pl

Katarzyna Niedźwiedź - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, 719, pokój nr 25
k.niedzwiedz@wup.opole.pl

Małgorzata Waluga - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, 719, pokój nr 25
m.waluga@wup.opole.pl

Anna Badzioch - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, 719, pokój nr 25
a.badzioch@wup.opole.pl

Bogusława Jemioła – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, 719, pokój nr 25
b.jemiola@wup.opole.pl


Wydział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej (ZI)

Magdalena  Kalla - Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 718, pokój nr 17
m.kalla@wup.opole.pl

Sylwia Leja – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 698, pokój nr 13
s.leja@wup.opole.pl

Katarzyna Bugajska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 698, pokój nr 13
k.bugajska@wup.opole.pl

Maciej Drop – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 678, pokój nr 31
m.drop@wup.opole.pl

Marzena Łój – Podinspektor
tel. 77 44 16 678, pokój nr 31
m.loj@wup.opole.pl

 Punkt Informacji o EFS:

Urszula Pyka - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 754, tel./fax 77 44 16 599  pokój nr 14
u.pyka@wup.opole.pl

Agnieszka Siczewska - Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 754, pokój nr 14
a.siczewska@wup.opole.pl


Wydział Kontroli (NK)

Monika Niedbał-Żygadło - Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 807, pokój nr 14
m.niedbal@wup.opole.pl

Janusz Mikołajewicz – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 807, pokój nr 14
j.mikolajewicz@wup.opole.pl

Katarzyna Waluś - Zastępca Kierownika Wydziału
tel. 77 44 16 807, pokój 14
k.pazowska@wup.opole.pl

Piotr Panas - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 806, pokój nr 11
p.panas@wup.opole.pl

Krzysztof Różycki – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 804, pokój nr 13
k.rozycki@wup.opole.pl

Adam Brzozowski - Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 12
a.brzozowski@wup.opole.pl

Małgorzata Piechota – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 12
malgorzata.piechota@wup.opole.pl

Tomasz Smolewski – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 804, pokój nr 13
t.smolewski@wup.opole.pl

Aneta Katolik - Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 806, pokój nr 11
a.katolik@wup.opole.pl

Krzysztof Kaśnicki - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój 12
k.kasnicki@wup.opole.pl

Grzegorz Szecówka -  Inpektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 804, pokój 13
g.szecowka@wup.opole.pl

Miłosław Paszkowski– Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 803, pokój nr 12
m.paszkowski@wup.opole.pl

 


 Wydział Organizacji i Informatyki
 

Jerzy Święcicki – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
j.swiecicki@wup.opole.pl

Stanowisko ds. Informatyki:

Mariusz Kańtoch – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
m.kantoch@wup.opole.pl

Dawid Pamuła – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
d.pamula@wup.opole.pl

Rafał Brzozowski – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
r.brzozowski@wup.opole.pl

Stanowisko ds. organizacji zamówień publicznych i protestów:
Anna Harasimiuk – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 28
a.harasimiuk@wup.opole.pl

Hubert Wilk - Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 28
h.wilk@wup.opole.pl

Mariusz Turek – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 28
m.turek@wup.opole.pl

 


Główny Księgowy - (NG) 

Urszula Kuczyńska
tel. 77 44 16 708, pokój nr 7
u.kuczynska@wup.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczno – Finansowy (NE)
 
Zespół Finansowy ds. EFS:
 
Agnieszka Czekan - Kierownik Zespołu finansowego ds. EFS
tel. 77 44 16 716, pokój nr 12
a.czekan@wup.opole.pl
 
Jolanta Owsiak – Starszy Inspektor
tel .77 44 16 714, pokój nr 8
j.owsiak@wup.opole.pl

Monika Dobrzańska  – Starszy Referent
tel. 77 44 16 714, pokój nr 8
m.dobrzanska@wup.opole.pl

Katarzyna Kozieł  – Inspektor
tel. 77 44 16 714, pokój nr 8
k.koziel@wup.opole.pl
 
Agnieszka Krasoń –  Podinspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
a.krason@wup.opole.pl

Krzysztof Jasek – Pomoc Administracyjna
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
k.jasek@wup.opole.pl
 
Anna Pisarek-Buśko – Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
a.pisarek@wup.opole.pl
 
Anna Niźnikiewicz - Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
a.niznikiewicz@wup.opole.pl
 
Izabela Kinderman - Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
i.kinderman@wup.opole.pl
 
Małgorzata Kasprzyk - Inspektor
tel .77 44 16 714, pokój nr 8
m.kasprzyk@wup.opole.pl
 
Magdalena Mokrzycka – Inspektor
tel. 77 44 16 704, pokój nr 9

Zespół ds. Budżetu i Funduszy:

Zuzanna Wierzgala –  Kierownik Zespołu
tel. 77 44 16 512, pokój nr 32
z.wierzgala@wup.opole.pl

Alicja Raczek – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 713, pokój nr 4
a.raczek@wup.opole.pl

Aneta Wolska – Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 4
a.wolska@wup.opole.pl
 
Dorota Lasota – Inspektor
tel. 77 44 16 703, pokój nr 30
d.lasota@wup.opole.pl
 
Karolina Jankowska – Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 4
k.jankowska@wup.opole.pl
 
Angelika Ivanov – Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 4
a.ivanov@wup.opole.pl
 
Ewa Benisz – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 451, pokój nr 33
e.benisz@wup.opole.pl

Iwona Mazur – Inspektor
tel. 77 44 16 703, pokój nr 30
i.mazur@wup.opole.pl

Justyna Nowacka – Inspektor
tel. 77 44 16 703, pokój nr 30
j.nowacka@wup.opole.pl

Wydział Kadr i Szkoleń (NS)
 
Jadwiga Bargiel – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 16 550, pokój nr 34
j.bargiel@wup.opole.pl
 
Joanna Jalowska – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 35
j.jalowska@wup.opole.pl
 
Barbara Korzeniowska – Starszy Inspektor
tel. 77 44 17 408, pokój nr 35
b.korzeniowska@wup.opole.pl
 

Zespół Radców Prawnych (NR)

Wiesław Pazdan – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 17 473, pokój nr 5
w.pazdan@wup.opole.pl

Bożenna Zalewska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473, pokój nr 5
b.zalewska@wup.opole.pl

Urszula Kolasińska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473, pokój nr 5
u.kolasinska@wup.opole.pl

 

 Stanowisko ds. Audytu (NA)

Ewa Kupniewska - Olender
tel. 77 459 18 59
e.olender@wup.opole.pl
 


 Inspektor Ochrony Danych Osobowych (NI)

Krzysztof  Wójcik
tel. 77 44 17 463, pokój nr 39
k.wojcik@wup.opole.pl