Struktura WUP w Opolu
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Maciej Kalski – Dyrektor
tel. 77 44 16 701, fax 77 44 16 702, pokój nr 2

Milena Piechnik – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 77 44 16 701, fax 77 44 16 702, pokój nr 64

Sekretariat
Katarzyna Korbel-Kurc – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 701, pokój nr 62
k.korbel@wup.opole.pl

Kancelaria

Beata Bagrowska-Cieśla – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 753, fax 702, pokój nr 62
b.ciesla@wup.opole.pl

Aneta Kępczyńska – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 753, fax 702, pokój nr 62
a.kepczynska@wup.opole.pl

Wydział Programowania i Wdrażania Funduszy Europejskich
Ewa Świtała – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 670, pokój nr 44
e.switala@wup.opole.pl

Waldemar Sośniak – Z-ca Kierownika Wydziału
tel. 77 44 16 670, pokój nr 44
w.sosniak@wup.opole.pl 

Anna Kowalczyk – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
a.kowalczyk@wup.opole.pl

Agnieszka Hrycak – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462, pokój nr 41
a.hrycak@wup.opole.pl

Marek Kaczorowski – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
m.kaczorowski@wup.opole.pl

Dagny Kornafel – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
d.kornafel@wup.opole.pl

Bożena Rudna – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
b.rudna@wup.opole.pl

Robert Taramina – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
r.taramina@wup.opole.pl

Barbara Wykrota – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
b.wykrota@wup.opole.pl

Wydział  Wyboru i Realizacji Projektów Funduszy Europejskich (ZR)

Sławomir Kliś – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 17 002, pokój nr 34
s.klis@wup.opole.pl

Agnieszka Kiślak – Zastępca Kierownika Wydziału
tel. 77 44 17 002 pokój nr 34
a.kislak@wup.opole.pl

Zespół Wyboru Projektów

Ilona Krupa – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 455 pokój nr 42
i.krupa@wup.opole.pl

Katarzyna Bajer – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 455 pokój nr 42
k.bajer@wup.opole.pl

Ewa Tarlińska - Wójcik – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 474, 472 pokój nr 42
e.tarliska@wup.opole.pl

Zespół Rynku Pracy i Włączenia Społecznego
Jadwiga Kocoń – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 454, pokój nr 40
j.kocon@wup.opole.pl

Agnieszka Piotrowska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 454, pokój nr 40
a.weglarz@wup.opole.pl

Karolina Kozak – Starszy Inspektor
tel. 77 44 17 401, 069 pokój nr 6
k.kozak@wup.opole.pl

Zespół Edukacji
Joanna Nowara – Kierownik Zespołu
tel . 77 44 17 474, 472 pokój nr 2
j.nowara@wup.opole.pl
 
Joanna Okos – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 452, 752, 738 pokój nr 45
j.okos@wup.opole.pl

Anna Mazoruk – Główny Specjalista
tel. 77 44 16 401, pokój nr 49
a.mazoruk@wup.opole.pl

Joanna Leżoch  – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 452, 752, 738 pokój nr 45
j.lezoch@wup.opole.pl

Katarzyna Lewczak - Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 452, 752, 738, pokój nr 45
k.lewczak@wup.opole.pl

Anna Firlej  – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 452, 752, 738 pokój nr 45
a.firlej@wup.opole.pl

Maciej Koczwański – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 401, pokój nr 49
m.koczwanski@wup.opole.pl

Małgorzata Chłap –  Inspektor
tel. 77 44 16 452, 752, 738  pokój nr 45
m.chlap@wup.opole.pl

Wydział Monitorowania i Rozliczeń (ZM)

Marta Ramczykowska – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 675, pokój nr 426 (ul. Zielonogórska 3)
m.ramczykowska@wup.opole.pl
 
Waldemar Gądzik  – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 425 (ul. Zielonogórska 3)
w.gadzik@wup.opole.pl

Violetta Kizielewicz – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 425 (ul. Zielonogórska 3)
v.uludowska@wup.opole.pl

Justyna Pańków – Zastępca Kierownika Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 425 (ul. Zielonogórska 3)
j.pankow@wup.opole.pl

Barbara Rogowska-Lenart – Inspektor
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (Zielonogórska 3)
b.lenart@wup.opole.pl

Iwona Cybruch – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, pokój nr 424 (ul. Zielonogórska 3)
i.cybruch@wup.opole.pl
 
Anna Pyka-Żołnowska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 787, pokój nr 37
a.zolnowska@wup.opole.pl
 
Katarzyna Wójcik – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 787, pokój nr 37
k.wojcik@wup.opole.pl

Katarzyna Bugajska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 783, 935, pokój nr 422 (Zielonogórska 3)
k.bugajska@wup.opole.pl

Dawid Skupiński – Inspektor
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
d.skupinski@wup.opole.pl

Joanna Duda-Kot - Inspektor
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
j.duda@wup.opole.pl
 
Anna Wilczek- Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
a.wilczek@wup.opole.pl

Klaudia Baran –  Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
k.baran@wup.opole.pl

Zespół ds. Edukacji

Justyna Krzemińska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514, pokój nr 35
j.krzeminska@wup.opole.pl

Iwona Włodarczyk – Inspektor
tel. 77 44 16 788, 789, pokój nr 424 (ul. Zielonogórska 3)
i.wlodarczyk@wup.opole.pl

Piotr Bartoszek – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514, pokój nr 35
p.bartoszek@wup.opole.pl

Barbara Waga - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514, pokój nr 35
b.waga@wup.opole.pl

Katarzyna Niedźwiedź - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, pokój nr 424 (ul. Zielonogórska 3)
k.niedzwiedz@wup.opole.pl

Małgorzata Waluga - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 783, 935, pokój nr 422 (ul. Zielonogórska 3)
m.waluga@wup.opole.pl

Anna Badzioch - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, pokój nr 424 (ul. Zielonogórska 3)
a.badzioch@wup.opole.pl

Bogusława Jemioła – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
b.jemiola@wup.opole.pl

Wydział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej (ZI)

Magdalena Kalla - Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 718, pokój nr 13
m.kalla@wup.opole.pl

Sylwia Leja – Główny Specjalista
tel. 77 44 16 698, pokój nr 14
s.leja@wup.opole.pl

Gabriela Tieleczek – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 698, pokój nr 14
g.tieleczek@wup.opole.pl
 
Alicja Michalak – Pomoc Administracyjna
Tel. 77 16 698, pokój 14
a.michalak@wup.opole.pl

Punkt Informacji o EFS

Agnieszka Siczewska - Główny Specjalista
tel. 77 44 16 599, tel. 77 44 16 754 pokój nr 60
a.siczewska@wup.opole.pl

Maciej Drop – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 599, tel. 77 44 16 754 pokój nr 60
m.drop@wup.opole.pl

Wydział Kontroli (NK)

Renata Piórkowska – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 807, pokój nr 2
r.piorkowska@wup.opole.pl

Magdalena Litwinowicz – Zastępca Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 807, pokój nr 2
m.litwinowicz@wup.opole.pl

Katarzyna Waluś - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 804, pokój 3
k.walus@wup.opole.pl

Piotr Panas - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 806, pokój nr 4
p.panas@wup.opole.pl

Małgorzata Piechota – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 5
m.piechota@wup.opole.pl

Aneta Katolik - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 806, pokój nr 4
a.katolik@wup.opole.pl

Grzegorz Szecówka -  Inpektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój 5
g.szecowka@wup.opole.pl

Miłosław Paszkowski – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 5
m.paszkowski@wup.opole.pl

Katarzyna Jachymska – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 804, pokój nr 3
k.jachymska@wup.opole.pl

Sylwia Baran – Inspektor
tel. 77 44 16 803, pokój nr 5
s.baran@wup.opole.pl

Aneta Kardas – Inspektor
tel. 77 44 16 803, pokój nr 5
a.kardas@wup.opole.pl

 Wydział Organizacji
 
Jerzy Święcicki – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 18 819, 463 pokój nr 25
j.swiecicki@wup.opole.pl
Hubert Wilk - Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 463, pokój nr 41
h.wilk@wup.opole.pl

Mariusz Turek – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 42
m.turek@wup.opole.pl

Natalia Jankowska-Krynicka – Inspektor
tel. 77 44 17 463, pokój nr 41
n.jankowska@wup.opole.pl

Paulina Wierzgala – Inspektor
tel. 77 44 16 715, pokój nr 42
p.wierzgala@wup.opole.pl

Zespół ds. Informatyki:

Mariusz Kańtoch – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 461, pokój nr 16
m.kantoch@wup.opole.pl

Dawid Pamuła – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 16
d.pamula@wup.opole.pl

Rafał Brzozowski – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 16
r.brzozowski@wup.opole.pl

Krzysztof Sobolewski – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 16
k.sobolewski@wup.opole.pl

Główny Księgowy - (NG) 

Urszula Kuczyńska
tel. 77 44 16 708, pokój nr 40
u.kuczynska@wup.opole.pl

Zastępca Głównego Księgowego
Zuzanna Wierzgala 
tel. 77 44 16 512, pokój nr 3
z.wierzgala@wup.opole.pl

 
Wydział Ekonomiczno – Finansowy (NE)
Zespół Finansowy ds. EFS:

Agnieszka Czekan - Kierownik Zespołu
tel. 77 44 16 716, pokój nr 53
a.czekan@wup.opole.pl
 
Jolanta Owsiak – Inspektor Wojewódzki
tel .77 44 16 714, pokój nr 6
j.owsiak@wup.opole.pl

Katarzyna Kozieł  – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 714, pokój nr 6
k.koziel@wup.opole.pl

Anna Pisarek-Buśko – Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 7
a.pisarek@wup.opole.pl
 
Izabela Kinderman - Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 7
i.kinderman@wup.opole.pl
 
Małgorzata Kasprzyk - Inspektor
tel .77 44 16 714, pokój nr 6
m.kasprzyk@wup.opole.pl
 
Magdalena Mokrzycka - Troszok – Inspektor
tel. 77 44 16 704, pokój nr 7
m.mokrzycka@wup.opole.pl
Justyna Chwalińska – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 714, pokój nr 6
j.chwalinska@wup.opole.pl

Zespół ds. Budżetu i Funduszy:

Alicja Raczek – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 713, pokój nr 8
a.raczek@wup.opole.pl

Dorota Lasota – Inspektor
tel. 77 44 16 409, pokój nr 9
d.lasota@wup.opole.pl

Karolina Jankowska – Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 8
k.jankowska@wup.opole.pl
 
Angelika Ivanov – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 8
a.ivanov@wup.opole.pl
 
Ewa Benisz – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 451, pokój nr 6
e.benisz@wup.opole.pl

Iwona Mazur – Starszy Inspektor
tel. 77 44 17 409, pokój nr 9
i.mazur@wup.opole.pl

Justyna Kasperska – Starszy Inspektor
tel. 77 44 17 409, pokój nr 9
j.kasperska@wup.opole.pl

Jolanta Zmuda – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 451, pokój nr 6
j.zmuda@wup.opole.pl

Wydział Kadr i Szkoleń (NS)
 
Jadwiga Bargiel – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 16 550, pokój nr 2
j.bargiel@wup.opole.pl
 
Agata Adamus – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 7
a.adamus@wup.opole.pl

Marta Smolewska – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 7
m.smolewska@wup.opole.pl
 
Magdalena Średniawska – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 7
m.sredniawska@wup.opole.pl

Zespół Radców Prawnych (NR)
Urszula Kolasińska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473, pokój nr 38
u.kolasinska@wup.opole.pl

Bożenna Zalewska– Radca Prawny
tel. 77 44 17 473,
b.zalewska@wup.opole.pl

Agnieszka Tkacz-Chmielewska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473, pokój nr 38
a.tkacz@wup.opole.pl

Stanowisko ds. Audytu (NA)
Teresa Dobranowska-Fedorczuk
tel. 77 44 16 678, pokój nr 34
t.fedorczuk@wup.opole.pl

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej oraz Kontroli Działalności Agencji Zatrudnienia
Monika Niedbał – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 678, pokój nr 34
m.niedbal@wup.opole.pl