Informacja o zmianie Wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz o ich częściowym zawieszeniu.