Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z dnia 29 marca 2023 r.