FAQ
Załączniki
Dotyczy sposobu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w Działaniu 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.docx (docx, 14 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej - 2018.docx (docx, 15 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej - 2016.docx (docx, 47 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej - 2016 cz. II.docx (docx, 16 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostajacych bez pracy - 2018 cz. II.docx (docx, 20 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostajacych bez pracy - 2018 cz. I.docx (docx, 13 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostajacych bez pracy - 2016.docx (docx, 28 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostajacych bez pracy - 2016 cz. II.docx (docx, 30 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.1. Wsparcie kształcenia ogólnego - 2018.docx (docx, 25 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego - 2019.docx (docx, 14 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego - 2015.pdf (pdf, 472 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego - 2015 czesc_2.pdf (pdf, 472 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego - 2020.docx (docx, 18 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego - 2019.docx (docx, 23 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego - 2017.docx (docx, 26 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego - 2019.docx (docx, 21 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej - 2018.docx (docx, 20 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej - 2017.docx (docx, 24 KB)
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej - 2016.docx (docx, 14 KB)