Nowe logo OPOLSKIE i nowe zasady promocji projektów od 1 czerwca 2018 r.

Od 1 czerwca 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zaczyna obowiązywać nowy logotyp województwa opolskiego „OPOLSKIE". Jednocześnie zmieniają się zasady oznaczania projektów z wykorzystaniem nowego logotypu...

Zmieniona Księga Identyfikacji Wizualnej oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Informujemy, iż zmianie ulegają zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Barwy...