W tej sekcji znajdziesz także przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach, realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich.

Po zaznaczeniu obszaru (województwo opolskie) i wybraniu programu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020) - zobaczysz listę wszystkich beneficjentów, wybranych w trybie konkursowym i pozakonkursowym.