Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego”

Szanowni Państwo, nawiązując do ogłoszenia z dnia 02.02.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego" w ramach...

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego”

Szanowni Państwo, nawiązując do ogłoszenia z dnia 02.02.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego" w ramach...

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO (III nabór)

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, tj. Ośrodków...

Odwołanie szkolenia w Ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji,...

Szkolenie specjalistyczne: Prawo zamówień publicznych (po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku) w kontekście realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020 - 9 listopada 2016

Zarząd Województwa Opolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zaprasza na jednodniowe szkolenie specjalistyczne, które dotyczyć będzie poniższej tematyki:...

Szkolenie specjalistyczne: Pomoc publiczna i pomoc de minimis - 21 listopada 2016

Zarząd Województwa Opolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zaprasza na jednodniowe szkolenie specjalistyczne, które dotyczyć będzie poniższej tematyki:...

Szkolenie specjalistyczne: Pomoc publiczna i pomoc de minimis - 29 listopada 2016

Zarząd Województwa Opolskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zaprasza na jednodniowe szkolenie specjalistyczne, które dotyczyć będzie poniższej tematyki:...

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 RPO WO 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, tj. Ośrodków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10