Informacja o stwierdzonych błędach i nieprawidłowościach wynikających z ustaleń audytów i kontroli innych instytucji/organów w 2019 roku