Materiał dot. wejścia w życie nowych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.