Pismo MIiR z dnia 30.10.2015r. dot. partnerstwa i jednostek powiązanych