Pismo MIiR z dn. 20.10.15 r. dot. realizacji w ramach RPO projektów mobilności ponadnarodowej oraz wkładu własnego w projektach