Pismo MR z dnia 10.12.2015r. dotyczące potencjału kadrowego Beneficjenta