Pismo MR dotyczące stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100 000 EUR wkładu publicznego