Pismo dotyczące angażowania pracownika beneficjenta zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego w ramach innego projektu realizowanego przez innego beneficjenta