Angażowanie nauczycieli w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego