Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach IV naboru do Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej (nabór konkursowy nr RPOP.09.02.02-IP.03-16-001/20)