Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych.