Program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 przyjęty przez KE