Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokonało aktualizacji "Komentarza do rozporządzeń UE dla polityki spójności na lata 2021-2027"