Szkolenie specjalistyczne: Pomoc publiczna i pomoc de minimis - 29 listopada 2016