Szkolenie specjalistyczne: Pomoc publiczna i pomoc de minimis - 21 listopada 2016