Szkolenie specjalistyczne: Prawo zamówień publicznych (po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku) w kontekście realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020 - 9 listopada 2016