Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego i 9.1.5 Program pomocy stypendialnej