Szkolenie specjalistyczne dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów RPO WO 2014-2020 - "Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020"