Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego”