Pismo z UOKiK z 29.09.2015r. dot. wątpliwości z zakresie możliwości udzielania pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie