Pismo Ministerstwa Rozwoju dotyczące zatrudniania nauczycieli placówek publicznych (szkół i przedszkoli) w ramach projektów edukacyjnych