Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO (III nabór)